" ยิปซัมคุณภาพ สำหรับงาน มืออาชีพ ต้อง... GM GYPSUM "

บริษัท ยิปมั่นเทค จำกัด
ผู้ผลิตแผ่นยิปซัม และจำหน่ายแผ่นยิปซัมคุณภาพ

">

ได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน มอก.219-2552 อีกทั้งยังจำหน่าย ผงยิปซัม ผลิตภัณฑ์จากยิปซัมทุกชนิดจำหน่ายทั้งในประเทศและนอกประเทศ เราคือผู้ผลิต จำหน่ายแผ่นยิปซัม ผงยิปซัม และผลิตภัณฑ์จากยิปซัมที่มีคุณภาพ

Chrome iPad