บริษัท ยิปมั่นเทค จำกัด บริจาคฝ้าเพดานและอุปกรณ์ติดตั้ง

2021-01-18 | 3.1K

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2564 บริษัท ยิปมั่นเทค จำกัด ได้มอบฝ้าเพดานและอุปกรณ์ติดตั้งให้แก่วัดคลองลานใต้ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 18 ต.หหนองบัว
อ.หนองบัว จ.นครสวรค์ เพื่อใช้ในการก่อสร้างฝ้าเพดานและผนังกุฏิ และศาลาธรรมสังเวศ ใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในชุมชน


Share this Post: