บริษัท ยิปมั่นเทค จำกัด บริจาคแผ่นยิปซั่ม

2018-03-23 | 146.4K

บริษัท ยิปมั่นเทค จำกัด บริจาคแผ่นยิปซั่มจำนวน 250 แผ่น ให้แก่โรงเรียนบ้านหนองคลองหัวขัว จ.มหาสารคาม เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ทดแทนอาคารหลังเก่าที่เกิดเหตุอัคคีภัย

จัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านหนองคลองหัวขัว จ.มหาสารคาม


Share this Post: