ครอบครัวช่าง GM” บจก. วัฒนชัย 1993

2018-03-23 | 1.4M

บริษัท ยิปมั่นเทค จำกัด จัดกิจกรรม “ครอบครัวช่าง GM”บจก. วัฒนชัย 1993 ให้กับกลุ่มช่างฝ้า ร้านวัฒนชัย 1993 จำกัด มีการบรรบายให้ความรู้ การสาธิตและทดสอบแผ่นฝ้าเพดานและร่วมรับประทานอาหารกลางวัน จัดขึ้น ณ ร้านอาหารบ้านเมืองเล จ.สมุทรสาคร

จัดขึ้น ณ ร้านอาหารบ้านเมืองเล จ.สมุทรสาคร


Share this Post: