บริษัท ยิปมั่นเทค จำกัด จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน บริษัท โฮมฮับ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

2018-06-20 | 21.9K

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 คุณศุภชัย หิรัญญนิธิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยิปมั่นเทค จำกัด  มอบหมายให้ คุณธรากร เมธาเวชวิชิต ทีมพนักงานฝึกอบรม จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานบริษัท โฮมฮับ จำกัด(สำนักงานใหญ่) ซึ่งเป็น ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้าง และสินค้าตกแต่งบ้าน ขนาดใหญ่ในภาคอีสาน

การจัดการอบรมในครั้งนี้ เป็นการเพิ่มพูนความรู้ เต็มไปด้วยเนื้อหาสาระเกี่ยวกับแผ่นยิปซั่มบอร์ด ทั้งแผ่น GM GYPSUM กันร้อน ทนชื้น ส่งผลให้พนักงานที่ได้เข้ารับการอบรมให้ครั้งนี้จำนวน 20 ท่าน สามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับไปยังลูกค้าได้ถูกต้องต่อไป


Share this Post: