บริษัท ยิปมั่นเทค จำกัด มอบเงินสนับสนุนส่งเสริมการกีฬา

2019-07-29 | 16.5K

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2562 บริษัท ยิปมั่นเทค จำกัด โดยคุณสุนีย์  ขันสมบัติและเจ้าหน้าที่ มอบเงินสนับสนุนส่งเสริมการกีฬาให้แก่โรงเรีบนบ้านโคกสะอาด อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์


Share this Post: