ยิปมั่นเทคมอบเงินสนับสนุนในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา

2019-08-19 | 12.4K

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา  บริษัท ยิปมั่นเทค จำกัด โดยคุณสุนีย์  ขันสมบัติและเจ้าหน้าที่ 
มอบเงินสนับสนุนในการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน "ไผ่รวกเกมส์" โรงเรียนวังบ่อวิทยาคม ประจำปี 2562 อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์


Share this Post: