บริษัท ยิปมั่นเทค จำกัด มอบแผ่นยิปซัม เพื่อก่อสร้างศูนย์รับแจ้งเหตุ

2019-09-02 | 11.3K

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัท ยิปมั่นเทค จำกัด มอบแผ่นยิปซัม เพื่อก่อสร้างศูนย์รับแจ้งเหตุ ณ จุดบริการประชาชนป้อมทางหลวง อำเภอหนองบัว จ.นครสวรรค์


Share this Post: