ใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมให้แก่บริษัทยิปมั่นเทค จำกัด

2018-04-11 | 38.7K

เลขาฯ สมอ. มอบใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม(มอก.) ให้แก่บริษัทยิปมั่นเทค จำกัด

บริษัทยิปมั่นเทค จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นยิปซั่ม รับมอบใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรมแผ่นยิปซั่ม ประเภททั่วไปและประเภททนความชื้น มอก.219-2552 จากนายพิสิฐ รังสฤษฏ์วุฒิกุล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โดยมีคุณศุภชัย หิรัญญนิธิวัฒนา กรรมการผู้จัดการบริษัทฯเป็นผู้รับมอบ


Share this Post: