ครอบครัวช่าง GM ร้านโคล่าฝ้าผนัง 2561

2018-03-03 | 1.3M

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา บริษัท ยิปมั่นเทค จำกัด ร่วมกับร้านโคล่าฝ้าผนัง จัดกิจกรรม ครอบครัวช่าง GM ร้านโคล่าฝ้าผนัง 2561 โดยมีพี่ช่างฝ้ามือาชีพ

เข้าร่วมรับฟังกิจกรรมบรรยาย สาธิตระบบฝ้าเพดาน กิจกรรมร่วมสนุกชิงของรางวัล

จัดขึ้น ณ ร้านอาหารครัวพ่อกำนัน ซีฟู้ด บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร


Share this Post: