บริษัท ยิปมั่นเทค จำกัด มอบแผ่นยิปซัม

2019-09-25 | 16.2K

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 บริษัท ยิปมั่นเทค จำกัด มอบแผ่นยิปซัม  ให้แก่โรงเรียนวัดเวฬุวัน อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารอื่นๆ 


Share this Post: